INICI privacitat i condicions d'us
politica de privacitat i condicions d'us

 

En compliment del previst en la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que aquest lloc web ha estat creat, és mantingut i és propietat de VIAJES DALSOL S.A. Els usuaris podran establir comunicació directa i efectiva amb la gerència de VIAJES DALSOL S.A. titular del present lloc web, no solament a través de visita personal o de correu dirigit als seu domicili social, amb les senyes abans indicades, sinó també pels següents mitjans:

Telf. +34 972 257 630

E-mail: DALSOL @ GRUPOEUROPA . COM

En general, l'accés a la informació i als serveis facilitats per VIAJES DALSOL S.A. serà lliure i gratuït, i no s'exigirà als usuaris que facilitin les dades personals, ni la utilització de claus o contrasenyes, ni la prèvia subscripció, excepte per accedir a determinats continguts o serveis. Quan per a l'accés a determinats continguts o per a la utilització d’algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris donaran garantia de la seva veracitat, exactitud, autenticitat i funció de la seva naturalesa o finalitat. Sota cap concepte utilitzarà les dades personals per l'enviament d'informació no autoritzada per l'usuari.

En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per VIAJES DALSOL S.A. de conformitat amb la legalitat vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguin per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguin resultar il.lícites o lesives per als drets a tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització de aquesta web a d'altres usuaris. Els usuaris respondran als danys i perjudicis de qualsevol classe que VIAJES DALSOL S.A. pugui patir, directament o indirecta, com a conseqüència d’incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals d’ús d’aquesta web. La denominació VIAJES DALSOL S.A., així com altres signes distintius (gràfics o denominatius) que apareguin en aquest lloc web són propietat de VIAJES DALSOL S.A., qui té dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per consegüent, queda prohibida la seva utilització per part de tercers que no tinguin la corresponent autorització.

VIAJES DALSOL S.A. tractarà d'oferir als usuaris de la web la més completa, útil i actualitzada informació possible, no garanteix l'exactitud, actualització i operativitat dels seus continguts i serveis, i, per tant, expressament, eludeix a tot tipus de responsabilitat pels seus possibles danys o perjudicis de qualsevol índole que els seus usuaris poguessin patir per la utilització de dades incompletes, inexactes no actualitzades, o per possible suspensió, cancel.lació o inoperativitat dels seus continguts o serveis. Els usuaris han de ser conscients que, en tot cas, la utilització dels continguts i serveis d'aquesta web es fa amb el seu propi risc i sota la seva única i exclusiva responsabilitat. En qualsevol cas, VIAJES DALSOL S.A. agraeix anticipadament tota classe de suggeriments, rectificacions o comentaris que contribueixin a evitar o esmenar qualsevol tipus d'incidència o irregularitat de la manera més rapida i eficient possible. Les mencionades comunicacions es poden enviar per correu electrònic a DALSOL @ GRUPOEUROPA . COM

Viajes DalSol s.a. forma part de l’Associació d’Agències de Viatge Catalana (ACAV), i d’Agències Receptives Associades a Catalunya (ARAC), i està integrada dins l’ Associació Empresarial Grup Europa Viatges.

Fundada l’any 1981 com agencia de viatges receptiva i emissora, per professionals de llarga experiència en la recepció de turistes europeus, a la Costa Brava i concretament a Roses on s’estableix la seu operativa.

Oferim als nostres clients els nostres serveis turístics, des de la reserva d’hotel fins a la recepció de tot tipus de grups turístics.

Dades Legals

VIAJES DALSOL S.A. Agencia de Viatges. TITOL G.C. 95
Inscrita al Registre Mercantil de Girona.
Tom 288. Llibre 204. Secció 3ª. Foli 34. Full 3.551.

 

 
 
© 2024 VIATGES DALSOL S.A. GC-95.